Nhiều trường đại học nhờ vào kết quả tốt nghiệp để tuyển sinh


I. Bộ không “tháo khoán” đề thi để làm đẹp kết quả tốt nghiệp!
Các môn Ngoại ngữ thi viết và trắc nghiệm. Em có nhiều chứng chỉ nghề, vậy mỗi chứng chỉ nghề có được cộng điểm vào kết quả tốt nghiệp không? Nếu được cộng thì cộng thế nào? không được cộng thì tính ra sao? (Học sinh Nguyễn Thành Nam, Bắc Giang) >> Chuyên ngành học mới - Truyền thông doanh nghiệp >> Những ngành học thú vị cơ hội việc làm cao, thí sinh nên biết >> Ngành Khoa học máy tính học thế nào? Cơ hội việc làm ra sao?. Tin từ Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết: Các Sở GD-ĐT phải hoàn thành khâu chấm thi và cống bố kết quả thi, xét tốt nghiệp trước ngày 17/6. Từ ngày 1 đến hết ngày 30/5 thí sinh đăng ký phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Tuy nhiên, Bộ cũng đã có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố phải kết thúc việc chấm thi trước ngày 17/6. Sau khi chấm máy tính sẽ tự động qui về thang điểm 10. Đề thi và đáp án các môn trắc nghiệm đã được định cỡ sẵn theo thang điểm chuẩn là 100. Vậy sau năm 2014, sẽ tiếp tục có những thay đổi gì? - Để đạt mục tiêu chuyển từ giáo dục coi trọng trang bị kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực thì phải đổi mới chương trình và sách giáo khoa, kiểm tra - thi - đánh giá. Các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm. Hồng Hạnh (ghi) Tag :kết quả tốt nghiệp, chứng chỉ ngoại ngữ, xét công nhận tốt nghiệp, Quy chế thi, ngành giáo dục, Thí sinh đoạt giải.

II. Hà Nội: 15/6 sẽ có kết quả tốt nghiệp
Việc khống chế tỷ lệ sẽ tạo sự cạnh tranh lành mạnh, góp phần đảm bảo việc đánh giá nghiêm túc và chịu giám sát từ nhiều phía như học sinh, phụ huynh. Thông thường, biểu điểm chấm của bài thi trắc nghiệm khá đơn giản, các câu bằng điểm nhau. Trong đó, môn Ngữ Văn có 2 phần: đọc hiểu và làm văn. Trong những năm trước mắt, các cơ sở giáo dục đại học có thể sử dụng kết quả tốt nghiệp ở mức độ phù hợp, cùng các hình thức khác như thi tuyển, phỏng vấn. Sau khi chấm máy tính sẽ tự động qui về thang điểm 10. Chậm nhất ngày 25/7 báo cáo kết quả tốt nghiệp.

Các bộ phận chấm và phách độc lập với nhau. Đề án tuyển sinh riêng của nhiều ĐH, CĐ có sử dụng một phần kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với thi tuyển, phỏng vấn để lấy sinh viên đầu vào, Thứ trưởng Giáo dục Nguyễn Vinh Hiển cho biết. Liệu quy trình này có làm ảnh hưởng đến tiến độ chấm thi không, thưa ông? Chấm thi trắc nghiệm rất nhanh, nhưng lộ trình chấm sẽ phụ thuộc nhiều vào tiến độ chấm các môn thi tự luận ở các địa phương. Như vậy, việc có thang điểm chi tiết môn trắc nghiệm chỉ có sau khi Bộ đã biết được khả năng làm bài của thí sinh?Theo qui trình, các Sở sẽ quét toàn bộ bài thi trắc nghiệm và phải gửi ngay một bản về bộ để kiểm tra, xử lý.Ngày 20/7, các hội đồng thi hoàn tất chấm thi và báo cáo gửi Bộ GD-ĐT. Ngày 7/8 sẽ có kết quả tổng hợp kết quả xét tốt nghiệp.

III. Hà Nội: 15/6 sẽ có kết quả tốt nghiệp
Ngày 20/7 các hội đồng thi hoàn tất chấm thi và báo cáo gửi Bộ GD-ĐT. Dựa vào thống kê, sẽ căn cứ trên số câu hỏi mà thí sinh làm tốt nhất để đưa ra barem cuối cùng. Phương án thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ đang xin ý kiến là phương án của giai đoạn quá độ, dùng cho học sinh học theo chương trình - sách giáo khoa cũ (có đổi mới). Liệu quy trình này có làm ảnh hưởng đến tiến độ chấm thi không, thưa ông? Chấm thi trắc nghiệm rất nhanh, nhưng lộ trình chấm sẽ phụ thuộc nhiều vào tiến độ chấm các môn thi tự luận ở các địa phương. Bộ GD&ĐT đã áp dụng phương pháp PISA để đánh giá chất lượng giáo dục các tỉnh/thành phố, tới đây sẽ công bố định kỳ. Các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thi theo hình thức tự luận.

Việc khống chế tỷ lệ sẽ tạo sự cạnh tranh lành mạnh, góp phần đảm bảo việc đánh giá nghiêm túc và chịu giám sát từ nhiều phía như học sinh, phụ huynh. Từ ngày 1 đến hết ngày 30/5 thí sinh đăng ký phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT. Trong đó, môn Ngữ Văn có 2 phần: đọc hiểu và làm văn. quà tặng cho lễ tốt nghiệp hội đồng chấm bộ môn có 1 tổ thanh tra chấm thi, tổ thanh tra có nhiệm vụ thanh tra toàn bộ về quy trình làm việc cũng như việc nhập điểm vào máy vi tính và chất lượng bài đã chấm của Hội đồng. Trong trường hợp có nghi ngờ về kết quả chấm, có thể Bộ sẽ chấm lại đến hàng nghìn bài thi của Hội đồng đó. Ngoài thanh tra chấm thi của Sở, các Hội đồng còn có các thanh tra uỷ quyền của Bộ giám sát toàn bộ quá trình chấm.